Päivitetty 24.1.2023

Luonto ja elämystoiminnan tietopohja ja turvallisuus

Opiskelija

 • opiskelija ohjaa kohderyhmää toimimaan jokamiehenoikeuksia ja retkietikettiä noudattaen
 • hyödyntää retki ja luonnossa liikkumisen taitoja
 • valitsee monipuolisia luonto- ja elämystoiminnan menetelmiä ja välineitä huomioiden vuodenajat, sääolosuhteet, luonnon elementit ja luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • mukauttaa ohjauksen toimintaympäristöön ja ottaa huomioon ryhmän osallistujien psyykkiset ja fyysiset valmiudet sekä sosiaaliset tarpeet
 • noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita
 • laatii turvallisuussuunnitelman ja toimii sen mukaisesti
 • käyttää tietoa luonnon merkityksestä voimavarojen antajana ja hyvinvoinnin edistäjänä

Luonto ja elämystoiminnan suunnitteleminen ja ohjaaminen

 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, virikkeellistä ja yhteisöllistä luonto- ja elämystoimintaa
 • ohjaa luonto- ja elämystoimintaa kohderyhmän tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen
 • seuraa asiakkaiden toimintakykyä ja ennakoi tilanteita
 • valitsee, käyttää ja opastaa käyttämään erilaisia tarkoituksenmukaisia välineitä, tarvikkeita ja varusteita
 • huoltaa välineitä ja varusteita tarpeen mukaan
 • käyttää retki- ja luonnossa liikkumisen taitoja
 • valmistaa retkiruokia ohjattavien kanssa ikätason huomioiden
 • käyttää suunnistus- ja paikantamisvälineitä ja opastaa ohjattavia niiden käytössä
 • ohjaa kohderyhmää kasvi- ja eläinlajien tunnistamisessa
 • suunnittelee ja ohjaa osallistujan tai ryhmän kehitystasolle soveltuvaa seikkailukasvatusta
 • toimii luontoarvoja kunnioittaen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
 • huomioi luonto- ja elämystoiminnan ympäristövaikutukset ja edistää luonnonsuojelua

Osaamisen osoittaminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä, jossa on mahdollisuus toimia luonto- ja elämystoiminnan tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

1 kommentti

Marjukka Tuisku & #183;28/11/2022 11:43

Tuo 20 osp. laajuus on tosi hyvä.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *