LIIKKUMISEN OHJAAMINEN

LUONNOS 3, 6.1.2023 (luonnoksessa huomioitu webinaari 14.12 sekä palautteet 6.1.2023 mennessä)

Liikkumista ohjaavien suositusten, asiakirjojen ja tavoitteiden noudattaminen

opiskelija

 • työskentelee toimintaympäristön liikkumista ohjaavien suositusten, asiakirjojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • noudattaa toimintaympäristön turvallisuusohjeita
 • ennakoi vaaroja ja riskitekijöitä
 • käyttää toiminnassaan tietoa liikuntataidoista ja liikunnallista perustaidoista

Liikunnan ja liikkumisen ohjaaminen

opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellisen liikunnallisen kokonaisuuden
 • huomioi toiminnassa asiakkaan kehityksen ja yksilöllisiä tarpeita
 • hyödyntää toiminnassa asiakkaan toiveita ja liikunnallisia vahvuuksia
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • käyttää liikunnan ja liikkumisen ohjaamiseen soveltuvia menetelmiä ja ohjaustyylejä
 • käyttää liikuntavälineitä ja opastaa liikuntavälineiden käytössä
 • valitsee yhdessä asiakkaan kanssa hänelle soveltuvia tapoja liikkua
 • ohjaa turvalliseen liikkumiseen
 • kannustaa ja toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • antaa palautetta sekä pyytää palautetta toiminnastaan
 • edistää asiakkaan liikunnallisia taitoja

Liikkumiseen innostava ympäristö

opiskelija

 • järjestää toimintaympäristöjä liikkumiseen houkuttelevaksi
 • huolehtii liikkumisen esteettömyydestä työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • kannustaa ja rohkaisee omaehtoiseen ja spontaaniin liikkumiseen
 • tarjoaa toimintaideoita, välineitä ja ympäristöjä omaehtoisen liikkumisen tueksi
 • käyttää digitaalisia välineitä ja sovelluksia liikkumisen innoittajana
 • luo toiminnallaan liikuntaan innostavaa ja kannustavaa ilmapiiriä
 • keskustelee liikkumiseen liittyvistä asenteistaan työyhteisössä
 • osallistuu liikkumista edistävien käytäntöjen kehittämiseen yhteistyössä työyhteisön kanssa

Liikunnallisen elämäntavan ja hyvinvoinnin edistäminen

opiskelija

 • tarjoaa myönteisiä kokemuksia liikkumisesta erilaisille liikkujille
 • ohjaa asiakasta tunnistamaan liikunnallisia vahvuuksiaan ja oman tapansa liikkua
 • kannustaa vertaissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen
 • tarjoaa ideoita ja virikkeitä liikunnalliseen elämäntapaan
 • ohjaa asiakasta tutustumaan erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin
 • edistää yksilön toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan avulla
 • keskustelee asiakkaan kanssa liikunnan hyvinvointivaikutuksista
 • keskustelee asiakkaan kanssa unen, ravinnon ja palautumisen hyvinvointivaikutuksista

OSAAMISEN ARVIOINTI (uudet arviointikriteerit)

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä liikunnan ja liikkumisen edistämisen ja ohjaamisen tehtävissä.  Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2 kommenttia

Marjukka Tuisku & #183;28/11/2022 11:42

Olen tuon 20 osp. laajuuden kannalla tässäkin valinnaisessa tutkinnon osassa.

Ritva Huhtinen & #183;17/01/2023 15:00

Tässä on paljon yksilöön liittyvää ohjaamista. Mielestäni kaipaa tarkennusta ohjataanko asiakasta vai asiakkaita/ryhmää. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta harvoin ohjataan vain asiakasta.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *