ILMAISUN OHJAAMINEN

LUONNOS 3, 6.1.2023

(luonnoksessa huomioitu webinaari 14.12 sekä kommentit 6.1.2023 mennessä)

Ilmaisua ohjaavien suositusten, asiakirjojen ja tavoitteiden noudattaminen

opiskelija

 • työskentelee toimintaympäristön ilmaisua ohjaavien suositusten, asiakirjojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti ja kestävän elämäntavan mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa taiteen ja ilmaisun merkityksestä yksilön hyvinvoinnille
 • luo turvallista ja luottamuksellista ympäristöä ja ilmapiiriä

Ilmaisun ohjaaminen

opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellisen ja monipuolisen ilmaisullisen kokonaisuuden
 • tarjoaa kokemuksia ilmaisun eri muotoja yhdistelevästä toiminnasta
 • antaa mahdollisuuksia moniaistisiin kokemuksiin
 • huomioi toiminnassa asiakkaan yksilöllisyyden
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • käyttää ilmaisun ja taiteen ohjaamiseen soveltuvia menetelmiä, välineitä, materiaaleja ja ohjaustapoja
 • opastaa menetelmien, välineiden ja materiaalien käytössä

Ilmaisuun innostava ympäristö

opiskelija

 • järjestää ympäristöjä ilmaisuun ja luovuuteen houkuttelevaksi
 • antaa tilaa ja aikaa luoville prosesseille
 • tarjoaa ideoita, välineitä ja materiaaleja omaehtoiseen ilmaisulliseen toimintaan
 • kannustaa ja rohkaisee luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön
 • toimii ilmaisuun innostavana mallina ja ohjaa ilmaisun iloon

Ilmaisullisten taitojen edistäminen

opiskelija

 • ohjaa asiakasta tunnistamaan ilmaisullisia vahvuuksiaan ja hyödyntää niitä toiminnassa
 • rohkaisee ja antaa mahdollisuuksia yksilölliseen ilmaisuun
 • ohjaa asiakasta ilmaisemaan havaintojaan, tunteitaan ja ajatuksiaan taiteen keinoin
 • antaa asiakkaalle mahdollisuuksia olla esillä ja esiintyä
 • tutustuttaa asiakasta taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön moninaisuuteen

Vuorovaikutus ja esiintyminen

opiskelija

 • toimii kannustavassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • esiintyy tilanteen edellyttämällä tavalla työympäristön vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää sanatonta viestintää toiminnassaan
 • hyödyntää ilmaisullisia vahvuuksiaan toiminnassaan

OSAAMISEN ARVIOINTI (uudet arviointikriteerit)

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä monipuolisen ilmaisun ohjaamisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

1 kommentti

Marjukka Tuisku & #183;28/11/2022 11:40

Tämä tutkinnon osan laajuus on hyvä, pitääkin mielestäni olla 20 osp.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *