Päivitetty 24.1.23

Päivittäinen työskentely ikääntyvien toiminnassa

Opiskelija

 • noudattaa ajantasaista työtään ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita
 • noudattaa työssään turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • edistää ikääntyvien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • kommunikoi ikääntyvien kanssa tilanteen vaatimalla tavalla
 • arvostaa ja kunnioittaa ikääntymistä merkittävänä elämänvaiheena
 • hyödyntää tietoa ikääntymisestä, sen mahdollisuuksista ja haasteista
 • ottaa ohjaustoiminnassaan huomioon ikääntyvän omat toiveet ja tarpeet
 • vahvistaa ikääntyvän oma-aloitteisuutta ja itsemääräämisoikeutta
 • ohjaa ikääntyviä huomioiden yksilölliset tuen tarpeet ja moninaisuuden
 • järjestelee ympäristöä ja materiaaleja saavutettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta
 • käyttää tietoa aisteihin sekä muistiin liittyvistä rajoitteista ohjauksessa ja kommunikoinnissa
 • hyödyntää tietoa ikääntyvien kanssa toimivista ammattiryhmistä
 • käyttää tietoa mielenterveyteen ja riippuvuuksiin liittyen ikääntyvien ohjauksessa

Ikääntyvien ohjaaminen

Opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa huomioon ottaen kohderyhmän tarpeet ja toiveet
 • suunnittelee ja toteuttaa toimintaa huomioiden iäkkäiden ihmisten terveyshaasteet
 • hyödyntää tietoa ikääntyneen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutoksien tuomista haasteista
 • ohjaa ikääntyvää ergonomiseen toimintaan
 • ottaa huomioon ohjauksessa ikääntyvän elämäntilanteen ja elämänhistorian
 • kannustaa ja motivoi ikääntyviä toimimaan ja osallistumaan vuorovaikutuksessa keskenään
 • ohjaa ikääntyviä käyttäen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä menetelmiä luoden ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyttä
 • ohjaa ikääntyviä digilaitteiden käytössä
 • ottaa selville ikääntyville suunnattua viriketoimintaa ja ohjaa ikääntyviä näihin toimintoihin

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ikääntyvien toiminnan ohjauksen ympäristössä päivittäisissä ohjaamisen, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja yhteistoiminnan edistämisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

1 kommentti

Saija & #183;17/01/2023 16:38

Tässä osassa olisi hyvä myös olla; hyödyntää tietoa sukupuolisensitiivisyydestä.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *