SDO järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa 3–5 webinaaria kasvatus- ja ohjausalanperustutkinnon koulutuksen järjestäjille ja alan työelämälle. 

Perustetyön webinaarit, aikataululuonnos

·        26.4.22 klo 1316 Aloituswebinaari | Tavoitteet
ja aikataulu | Mitkä on tärkeimmät päivitystarpeet? 

·        31.5.22 klo 1316 | Yhteinen työskentely -työelämän toimijoita erityisesti mukaan | Mikä tulevaisuuden työssä muuttuu
niin, että se pitäisi huomioida perusteissa? 

·        7.9.22 klo 1316 | Teams

  •  14.10 klo 9-11 Kasvatus- ja ohjausalan ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen yhteisen tutkinnon osan LAPSEN KASVUN, HYVINVOINNIN JA OPPIMISEN EDISTÄMINEN uudistamistyön webinaari | Teams
  •  7.11.2022 klo 13-16 KASO-perustetyö webinaari, mukana myös työelämänedustajia | Teams
  •  10.-11.11.2022 NYO-verkostopäivät Äänekoskella
  •  14.12.2022 klo 13-16 KASO-perustetyö webinaari | Teams
  •  17.1.2023 klo 13-16 KASO-perustetyö webinaari | Teams

Uudistamistyösuunnitelma ja työn tulos esitellään kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnan kokouksissa 2–3 kertaa työn aikana. 

Luonnos tutkinnon muodostumisesta ja uudistetuista tutkinnon osista valmis 31.1.23 

Avoin lausuntokierros helmikuussa 7.2.–7.3.2023 – lausuntoaika 4 viikkoa 

Viimeistelytyö 8.3.–1.6.2023 

Tutkinnon perusteet valmiit ePerusteissa 9.6.2023 

Perusteet ja kielenkäännökset valmiina ja julkaistaan 09/2023 

Perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.